پرس چیست و انواع پرس ها|اجزای ماشین


اجزای ماشین مقالات برق

پرس چیست:

پرس فرآیندی است که توسط آن سطح مقطع یک قطعه ی فلزی در اثر عبور از دهانه ی قالب تحت فشار زیاد کم می شود.

به طور کلی دو نوع اصلی فشار پرس عبارتند ازفشار کاری مستقیم و فشار کاری غیر مستقیم یا معکوس که پس
پرس نیز نامیده می شود.


پرس چیست-اجزای ماشین


پرس گرم:

به علت نیاز به نیروهای زیاد در عمل پرس بیشتر فلزات تحت شرایط گرم که مقاومت تغییر شمل فلز خیلی کم است

پرس می شوند.اکثر پرس های گرم با فرآیند پرس مستقیم انجام می شود.


متغیرهای اصلی که بر نیروی مورد نیاز برای ایجاد پرس تاثیر می گذارند,عبارتند از :

1-نوع پرس

2-نسبت پرس پرس چیست-مقالات برق:

سطح مقطع قبل از پرس:Ao

سطح مقطع بعد از پرس :AF

3-دمای کار

4-سرعت تغییر شکل

5-شرایط اصطکاکی در قالب و جداره ی محفظه ی پرسپرس سرد:

پرس سرد عبارت از شکل دادن سرد ماده ی اولیه ی قطعه ی کار به شکل میله و مفتول برای تولید قطعات کوچک مانند بدنه ی شمع اتومبیل-سنجاق ها-قوطی کنسرو-استوانه های توخالی-قطعات دارای تقارن محوری.

ماشین های پرس:

ماشین های پرس ابزاری هستند که برای روش تغییر شکل بدون براده برداری می باشند,مثل کشش عمیق,برش,سرکوب,اکستروژن.

پرس مکانیکی:

در پرس های مکانیکی برای حرکت و ضربه زدن از روش چرخ طیار استفاده می شود که به صورت های میل لنگی,اهرمی,خارج از مرکز و… ساخته می شود که متداولترین و مهم ترین آن ها میل لنگی و خارج از مرکز می باشد.

مقدار لنگی یعنی میزان خارج از محور دوران که عامل موثر جهت انتقال حرکت دورانی به حرکت خطی یا نوسانی می باشد.در بیشتر پرس های مکانیکی که امروزه ساخته می شوند,محرک از نوع خارج از مرکز است.از نظر هندسی محرک خارج از مرکز دو دایره را تشکیل می دهد که در یک نقطه با یکدیگر مماس می باشند.سیستم خارج از مرکز سطح تکیه ی بیشتری نسبت به نوع میل لنگی دارد.در پرس هایی که مسیر حرکت طولانی است از پرس های میل لنگی استفاده می کنند.

پرس های هیدرولیکی:

پرس های هیدرولیکی از یک سیلندر و پیستون بزرگ تشکیل شده البته پیستون و ضربه زن به صورت یکپارچه ساخته می شوند,روغن با فشار زیاد,داخل سیلندر هدایت می شود وضربه زن حرکت کرده و عمل پرس انجام می شود.پرس های هیدرولیک را به لحاظ سیلندری که در بالای
پرس قرار دارد یا از شکل ستونی آن ها می توان شناخت.در
پرس های هیدرولیکی معمولا فشار
bar (300-200) است.


توان موتور پرس:


مقالات برق قدرت


آموزش برق صنعتی-مزایای پرس

تقسیم بندی ماشین های پرس :

ماشین های پرس بر حسب اندازه های مشخصه ی آن ها تقسیم بندی می شوند,در زمینه های نیرو-کار-کورس


نوع ماشین


اندازه ی مشخصه


پارامتر قابل تنظیم


چکش ها


W=mgh=

ماشین های پرس


ارتفاع
h


فشار pپرس های پیچی


W=

ماشین های پرس


گشتاور اینرسی جرم Id


دور چرخ لنگر nsپرس های میل لنگیپرس های زانویی


پرس های خارج از مرکز


h=r(1-

ماشین های پرس بر حسب اندازه
)


کورس
hپرس های هیدرولیکی


F=p.A


فشار
p

نقش دستگاه پرس در تولید به طور متوسط 75% است.

مزایای پرس های هیدرولیکی:

1-نیروی ثابت مستقل از مسیر

2-نیروی قابل تنظیم دقیق

3-کشش وکشش عمیق

4-معمولا در مواردی که نیروی ثابتی در فاصله ی زیاد قرار دارد.


5-اکستروژن مستقیم قطعات بلند

6-توان کاری نامحدود

سرعت پرس های هیدرولیکی در مقایسه با پرس های میل لنگی کمتر است.


مقالات برق-پرس چیست


پرس های برش خودکار:

این پرس ها جهت ساخت و تولید انبوه قطعات برشی بکار می روند که می توانند به صورت پرس های خارج از مرکز و هیدرولیکی ساخته شوند.

منبع:جزوه ی دانشگاهی خودم(مدرس:مهندس فمی)

تهیه شده توسط آبشاران دات کام